top of page
Styrelsen:

Ordförande: Emil Johansson

Kassör: Edgar Amén, 

Sekreterare: Catarina Björklund, 

Vice sekreterare: Tony Holmberg

Ledamot: Ulrika Hydén Engvall, 

Ledamot: Kenneth Nordström,

Ledamot: Tommy Engvall

Ledamot: Laila Norrback Jönsson

Suppleant: Anders Johansson

Suppleant: Lisa Nilsson

Suppleant: Johan Eriksson

 
Folkracekommittén:

Emil Johansson (sammankallande), 072-208 78 63

Anders Johansson

Malin Jonsson

Lena Persson
Amanda Alm Lindh

Ulrica Hydén Engvall

Anna Lindh

Fredrik Lindh

Kent-Ola Björklund

Robin Holmberg

Örjan Riddarsporre

Benny Martinsson

Ingemar Enner

Roland Lindh

Tony Holmberg
Kenneth Nordström

Kristian Noer 
 

Utbildningsansvarig:


Crosscart:

Gunde Nilsson 070-329 74 65


Miljö:

Edgar Amén 0564-401 49
Benny Martinsson, 070-608 60 38

Kontakta oss

Likenäs MK

Femtåbanan

680 52 Ambjörby

likenasmk@hotmail.com

bottom of page